تعرفه چاپ لیبل

لیست قیمت چاپ لیبل فرم عمومی بدون قالب اختصاصی
جهت چاپ با برش اختصاصی با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید

 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
لیبل گلاسه
تیراژ ۱۰۰۰
۲۰۰۰ تیراژ
تیراژ ۵۰۰۰
سایز ویزیتی ( ۸٫۴ * ۴٫۸ سانتی متر )
۹۶۰۰۰ ت
۱۱۸۰۰۰ ت ۱۸۰۰۰۰ تومان
سایز آ۶ ( ۱۰*۱۴ سانتی متر ) ۱۶۰۰۰۰ ت
۲۵۰۰۰۰ ت ۷۰۰۰۰۰ ت
سایز آ۵ (۲۰*۱۴ سانتی متر ) ۲۳۲۰۰۰ ت
۳۷۵۰۰۰ ت
۱۰۴۰۰۰۰ ت
سایز آ۴ (۲۱*۲۹ سانتی متر ) ۳۸۵۰۰۰ ت
۶۷۰۰۰۰ ت
۱۷۳۰۰۰۰ ت
لیبل سی دی
۱۵۵۰۰۰
سایز اختصاصی
تماس تماس تماس
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف