تعرفه چاپ لیبل

لیست قیمت چاپ لیبل فرم عمومی بدون قالب اختصاصی
جهت چاپ با برش اختصاصی با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید

 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
لیبل گلاسه
تیراژ ۱۰۰۰
۲۰۰۰ تیراژ
تیراژ ۵۰۰۰
سایز ویزیتی ( ۸٫۴ * ۴٫۸ سانتی متر )
۷۶۰۰۰ ت
۹۸۰۰۰ ت ۱۶۰۰۰۰ تومان
سایز آ۶ ( ۱۰*۱۴ سانتی متر ) ۱۴۰۰۰۰ ت
۲۳۰۰۰۰ ت ۵۰۰۰۰۰ ت
سایز آ۵ (۲۰*۱۴ سانتی متر ) ۲۱۲۰۰۰ ت
۳۵۵۰۰۰ ت
۸۴۰۰۰۰ ت
سایز آ۴ (۲۱*۲۹ سانتی متر ) ۳۶۵۰۰۰ ت
۶۵۰۰۰۰ ت
۱۵۳۰۰۰۰ ت
لیبل سی دی
۱۳۵۰۰۰
سایز اختصاصی
تماس تماس تماس
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف